Expresní oprava střechy

Pokud se nacházíte v situaci, kdy je stav Vaší střechy havarijní a potřebujete okamžitou pomoc, nemusíte se stresovat. Poskytneme Vám okamžitou pomoc, jakmile jeden z našich servisních techniků dorazí na místo.

Existují také situace, kdy investor nemá dostatek financí na nákup úplně nové střešní krytiny. Proto jsou v této kategorii představeny metody renovace střech, které umožňují ponechat stávající krytinu. Tyto postupy jsou pro majitele domu finančně šetrnější, protože není nutné demontovat původní krytinu a likvidovat ji na skládce.